DOCUMENTATIE NECESARA

CARTE DE IDENTITATE (ORIGINAL SI COPIE XEROX)
ADEVERINTA MEDIC FAMILIE (apt pentru munca)
CAZIER JUDICIAR (fara antecedente penale)