B

Persoane ce li s-a desfacut contractul de munca

Daca sunteti o persoana provenita din munca, actele necesare pentru inscrierea in baza de date a AJOFM Gorj pentru a beneficia de indemnizatie de somaj sunt urmatoarele:

 

  1. ACTUL DE IDENTITATE, in original si copie;
  2. ACTELE DE STUDII SI DE CALIFICARE, in original si copie;
  3. ADEVERINTA MEDICALA din care sa rezulte ca este apta de munca sau clinic sanatos, eventuale restrictii medicale;
  4. ACTE ELIBERATE DE ORGANELE FINANCIARE TERITORIALE din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat indicatorul social de referinta;
  5. DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE din care sa rezulte ca nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat indicatorul social de referinta (se asigura si completeaza la sediul AJOFM Gorj).
  6. CARNETUL DE MUNCA in original si copie, sau in cazul in care nu s-a intocmit carnetul de munca, adeverinta eliberata de angajatori si vizata de inspectoratul teritorial de munca, din care sa rezulte perioadele an care s-a prestat activitatea, precum si data si motivul incetarii raporturilor de munca sau de serviciu la ultimul angajator;
  7. ADEVERINTA CU STAGIU DE COTIZARE - eliberata de angajator cu cele 12 salarii (model)
  8. ADEVERINTA DE VECHIME, in original si copie - eliberata de angajator cu perioada lucrata dupa 01.01.2011 (model)

  IMPORTANT!

  Indemnizatia de somaj se poate primi pe cont bancar (card) la urmatoarele banci: BCR, BRD, BANK POST, RAIFFEISEN BANK, UNICREDIT TIRIAC BANK, INTESA SAN PAOLO BANK, ALPHA BANK, BANCA COMERCIALA CARPATICA, PIRAEUS BANK, daca prezentati extras de cont (cerere).

  ***NUMAI PENTRU PERSOANELE AU BENEFICIAT DE CRESTERE SI INGRIJIRE COPIL:

  a. DECIZIA DE SUSPENDARE A ACTIVITATII

  b. DECIZIA DE RELUARE A ACTIVITATII

  c. ADEVERINTA CU PERIOADA DE CRESTERE SI INGRIJIRE COPIL - eliberata de Agentia de Plati si Prestatii Sociale

  *** NUMAI PENTRU PERSOANELE CARE AU INCHEIAT CONTRACT DE ASIGURARE PENTRU SOMAJ:

  a. CONTRACT DE ASIGURARE PENTRU SOMAJ

  b. CHITANTE CU ACHITAREA CONTRIBUTIEI PENTRU SOMAJ

  c. CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALA (Casa Judeteana De Pensii)- incetat

  d. CHITANTELE CU ACHITAREA CONTRIBUTIILOR in baza contractului de asigurare sociala

  e. CHITANTELE DE LA CAS din care sa rezulte plata contributiei pentru sanatate


  NOTA: indemnizatia de somaj se acorda de la data desfacerii contractului de munca daca cererea este inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca in termen de 10 zile calendaristice de la aceasta data; daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 10 zile, dar nu mai tarziu de 12 luni de la data desfacerii contractului de munca, indemnizatia de somaj se acorda incepand cu data cererii.

   NOTA: Adeverinta medicala si adeverinta de la administratia financiara sa fie datate din luna in care va prezentati pentru depunerea dosarului de indemnizatie de somaj, dupa data desfacerii contractului de munca.

   NOTA: Actele solicitate se vor prezenta in copie si original

  Documentele vor fi prinse in ordinea de mai sus intr-un DOSAR DE CARTON CU SINA.
  LIPSA UNUIA DIN DOCUMENTELE MENTIONATE VA AVEA CA EFECT RESPINGEREA DREPTULUI LA INDEMNIZATIE DE SOMAJ.