D

Absolventi

 

Daca sunteti o persoana care ati terminat o forma de invatamant, actele necesare pentru inscrierea in baza de date a

AJOFM Gorj pentru a primi indemnizatie de somaj sunt urmatoarele:

  1. ACTE DE IDENTITATE - Original si copie

  2. ACTE ELIBERATE DE ORGANELE FINANCIARE TERITORIALE din care sa rezulte ca nu realizati venituri sau realizati, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât indicatorul social de referinta;

  3. ADEVERINTA MEDICALA din care sa rezulte ca sunteti apta de munca sau clinic sanatoasa, eventuale restrictii medicale;
  4. ACTE DE STUDII SI DE CALIFICARE - Original si copie

NOTA: Adeverinta medicala si adeverinta de la administratia financiara sa fie datate din luna in care va prezentati pentru depunerea dosarului de indemnizatie de somaj.

Acordarea indemnizatiei de somaj se face in conditiile in care absolventul a fost inregistrat in baza de date a agentiei in termen de 60 zile calendaristice de la data absolvirii.

Documentele vor fi prinse in ordinea de mai sus intr-un DOSAR DE CARTON CU SINA.
LIPSA UNUIA DIN DOCUMENTELE MENTIONATE VA AVEA CA EFECT RESPINGEREA DREPTULUI LA INDEMNIZATIE DE SOMAJ.