Investeste în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013
Numarul de referinta al programului (CCI): 2007RO051PO001
Cererea de propuneri de proiecte nr. 123 ”Calitate în serviciile de ocupare”
Numar de identificare al contractului: POSDRU/123/4.1/S/134077
ID de proiect: 134077
Titlul cererii de finantare: ”BURSA LOCURILOR DE MUNCA ONLINE (BLMO)"

Comunicat presa aprilie 2016.pdf
Comunicat presa octombrie 2016.pdf
Comunicat presa septembrie 2015.pdf
Conceptul BLMO organizare si functionare.pdf
Conferinta presa aprilie 2016.pdf
Conferinta presa mai 2017.pdf
Conferinta presa octombrie 2016.pdf
Conferinta presa septembrie 2015.pdf