despre noi (AJOFM Gj)
Scurt istoric al serviciilor publice de ocupare
LEGISLATIE

LEGE (Actualizata) 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

HOTARARE (Actualizata) 174/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii 76/2002

LEGE (Revizuita) 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca

LEGE (Revizuita) 188/1999 privind statutul functionarilor publici

LEGE (Actualizata) 544/2001 privind liberul acces la informatii

LEGE (Revizuita) 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici

LEGE (Actualizata) 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

LINK LEGISLATIE ANOFM

CONDUCERE

DIRECTOR EXECUTIV

Romeo Chiriac

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

Ana Maria Niculescu

SEF SERVICIU ADMINISTRARE BUGET

 

SEF SERVICIU AGENTIA LOCALA

Marcel Bala

AGENDA CONDUCERII

- Sedinta Consiliului Consultativ 27.02.2017

 

- Intalniri cu angajatorii din judet

ORGANIZARE

Regulament de Organizare si Functionare 2016

Regulament Intern

Organigrama

CARIERA

PROGRAME, STRATEGII SI STATISTICI

Situatia statistica la nivelul judetului Gorj

Evolutia indicatorilor pietei muncii

Raportari lunare - Programul de Ocupare

RAPOARTE SI STUDII Raport de Activitate pentru anul 2015
CONSILIUL CONSULTATIV Membrii consiliului consultativ al AJOFM Gorj