gorj.anofm.ro Web analytics

 

FACILITATI

Facilitati acordate angajatilor

  TIPUL FACILITATII PERIOADA DE ACORDARE SUMA ACORDATA ACTUL NORMATIV OBS ACTE
ART 72 Completarea veniturilor salariale De la data angajarii pâna când era îndreptatit sa primeasca indemnizatie de somaj; La cerere anexa 10 - Norme 30%; din cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilita si dupa caz, reactualizata conf. legii Art. 72; L. 76/2002 modificata se acorda pers. carora le-a încetat indemnizatia ca urmare a angajarii pe o perioada mai mare de 12 luni (exceptie facând absolventii); - daca cererea a fost depusa in maxim 60 zile de la angajare; - daca nu a mai fost în raport de munca sau de serviciu cu angajatorul în ultimii doi ani

a) Act identitate (original si copie);

b) Acte necesare

c) Instiintarea emisa de angajator privind incadrarea in munca;
d) Actul in baza caruia a fost incadrat in munca - contractul de munca (original si copie);

ART 73^1 Prime acordate absolventilor înregistrati la AJOFM care se încadreaza în munca La cerere (anex 23 Norme), în baza angajamentului - anexa 13 Norme, o singura data pentru fiecare forma de învatamânt absolvita O prima de încadrare egala cu valoarea indicatorului social de referinta în vigoare la data încadrarii ART 73^1; L. 76/2002; modificata daca cererea a fost depusa în termen de maxim 60 de zile de la angajare; - sa nu fi avut raporturi de munca sau de serviciu la data absolvirii studiilor; - sa nu fi avut raporturi de munca sau de serviciu cu angajatorul în ultimii 2 ani; - mentinerea raporturilor de munca cel putin 12 luni de la angajare cu program normal de lucru

a) Acte solicitare prima incadrare art 73^1(1)

b) CONFIRMARE Adeverinta art 73^1(1)

ART 73^2
Prima de activare pentru somerii neindemnizati
La cerere, în baza angajamentului
o prima egala cu 500 lei
Art. 73^2; L. 76/2002 modificata

Somerii înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, de cel putin 30 de zile, care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj, în situatia în care se angajeaza cu norma întreaga, pentru o perioada mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, beneficiaza de o prima de activare în valoare de 500 lei, neimpozabila.

Termenul de depunere al documentelor este de cel mult 30 zile de la data incadrarii in munca.

a) formulare necesare

b) Actul de identitate (original si copie);

c) Actul in baza caruia somerul a fost incadrat in munca-contract de munca (original si copie);

d) CONFIRMARE Adeverinta art 73^2.pdf (Se prezinta pana la data de 15 a lunii urmatoare lunii in care expira perioada de 3 luni de la data incadrarii in munca)

ART 76^2 Prima relocare (prima chirie) -
La cerere, în baza angajamentului
o prima lunara echivalenta cu 75% din valoarea cheltuielilor cu chiria si utilitatile lunare, dar nu mai mult de 900 lei/luna
Art. 76^2; L. 76/2002 modificata se acorda persoanelor care se încadreaza din somaj într-o localitate situata la o distanta >50 km de localitatea unde îsi are domiciliul stabil, isi muta domiciliul sau resedinta dupa locul de munca; - daca cerea a fost depusa în termen de maxim 60 de zile de la angajare.

a) formulare necesare

b) Adeverinta asociatia de locatari

 

ART 74
Prima pentru incadrarea somerilor indemnizati si neindemnizati care se angajeaza intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 15 km de localitatea de domiciliu
La cerere , în baza angajamentului, pe o perioada de maxim 12 luni de la data angajarii
O prima de încadrare acordata din BAS egala cu maxim 55 lei/zi (cheltuieli transport) Art. 74; L. 76/2002 modificata
se acorda persoanelor care se încadreaza din somaj într-o localitate situata la o distanta >15 km. de localitatea unde îsi are domiciliul stabil; - daca cerea a fost depusa în termen de maxim 30 de zile de la angajare. Unitatea angajatoare sau solicitantul trebuie sa aibe domiciliul intr-o localitate conform planului national de mobilitate

a) formulare necesare

 

b) Adeverinta lunara art 74 (se prezinta pana in data de 5 a fiecarei luni)

 

ART 75
Prime instalare pentru somerii indemnizati si neindemnizati care-si schimba domiciliul intr-o alta localitate in urma angajarii

La cerere, în baza angajamentului.

 

[] 12.500 lei, prevazut la art. 75 alin. (2) lit. a) din lege;
[] 15.500 lei, prevazut la art. 75 alin. (2) lit. b) din lege;
[] 12.500 lei pentru un sot + 3.500 lei pentru celalalt sot,
prevazut la art. 75 alin. (3) din lege;
[] 3.500 lei, prevazut la art. 75 alin. (4) lit. a) din lege;
[] 6.500 lei, prevazut la art. 75 alin. (4) lit. b) din lege;
[] 3.500 pentru fiecare sol (total: 7.000 lei), prevazut la art. 75 alin. (4) lit. c) din lege.
Art. 75; L. 76/2002; modificata
se acorda persoanelor care se încadreaza din somaj într-o alta localitate la o distanta>50 km si ca urmare a angajarii îsi schimba domiciliul stabil; - daca cererea a fost depusa în termen de 60 de zile de la angajare. Unitatea angajatoare sau solicitantul trebuie sa aibe domiciliul intr-o localitate conform planului national de mobilitate

a) formulare necesare

b) Actul de identitate (original si copie);

c) Actul in baza caruia somerul a fost incadrat in munca-contract de munca (original si copie);

d) CONFIRMARE Adeverinta art 75 (Se depune trimestrial, pana la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior)

 


Facilitati acordate angajatorilor

  TIPUL FACILITATII PERIOADA DE ACORDARE SUMA ACORDATA ACTUL NORMATIV OBS ACTE
ART 78 SI 79 Subventionarea cheltuielilor cu forta de munca pentru dezvoltarea comunitatilor locale Cel mult 12 luni pentru fiecare pers. încadrata din rândul somerilor =70% din valoarea indicatorului social de referinta în per. 01.04-31.10; = valoarea indicatorului social de referinta + contributiile de asigurarilor sociale datorate de angajator aferente acestuia în per. 01.11-31.03 Art.78 si 79; L.76/2002; modificata se acorda de la data angajarii persoanelor daca conventia este facuta în termen de maxim 30 de zile; - de la data încheierii conventiei daca termenul de 30 de zile a expirat  
ART 80 Subventionarea cheltuielilor cu forta de munca pentru absolventi 12 luni respectiv 18 luni pentru absolventii din rândul persoanelor cu handicap = o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data încadrarii pentru. absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii; ; = o suma egala cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinta în vigoare la data încadrarii pentru. absolventii de învatamânt secundar superior sau postliceal; ; = o suma egala cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta în vigoare la data încadrarii pentru absolventii de învatamânt superior; ; - scutirea de la plata contributiei datorate la BAS pentru fiecare absolvent încadrat în munca Art.80 si art.841; L. 76/2002; modificata obligatia mentinerii raporturilor de munca cel putin 3 ani de la încheierea conventiei; - sa nu fi avut raporturi de munca sau de serviciu la data absolvirii; - sumele vor fi deduse din contributia datorata la BAS, pâna la data de 25 a lunii pentru luna anterioara; - angajatorii care mentin raporturile de munca sau deserviciu cu absolventii si dupa expirarea termenului de 3 ani pot beneficia la cerere de un ajutor financiar egal cu suma aferenta contributiilor sociale datorate de angajator pentru acestia si virate, pe o perioada de maxim 18 luni de la data îndeplinirii obligatiei. TABEL PLATI ART.80.docx
ART 85 Subventionarea cheltuielilor cu forta de munca pentru angajarea somerilor în vârsta de peste 45 ani sau someri unici sustinatori ai familiilor monoparentale 12 luni = o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta în vigoare; ; - scutirea de la plata contributiei datorata la BAS pentru fiecare somer angajat din aceasta categorie Art.85; L.76/2002; modificata obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni de la încheierea conventiei; - sa nu fi avut raporturi de munca sau de serviciu cu angajatorul în ultimii 2 ani; - termenul de 12 luni de la angajare este termen de decadere din drepturi; - sumele vor fi deduse din contributia datorata la BAS, pâna la data de 25 a lunii pentru luna anterioara Tabel PLATI art. 85.docx
Art.85(2,3) Subventionarea cheltuielilor cu forta de munca pentru agentii economici care au cel putin 50 angajati si încadreaza persoane cu handicap 12 luni = o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta în vigoare; Art.85(2,3); L. 76/2002 +; Legea 448/2006 R sa nu fi avut raporturi de munca sau de serviciu la data absolvirii studiilor; - obligatia mentinerii raporturilor de munca cel putin 18 lunide la încheierea conventiei  
Art. 85(5) anticipata partiala sau limita de vârsta, daca nu îndeplinesc conditiile de a solicita pensie anticipata Lunar, pe perioada angajarii pâna la îndeplinirea conditiilor de pensionare (P.A.P, P.L.V.) = o suma egala cu valoarea indicatorului social de referinta în vigoare Art. 85(5); L.76/2002; modificata sa nu fi avut raporturi de munca sau de serviciu cu angajatorul în ultimii 2 ani; - sumele vor fi deduse din contributia datorata la BAS, pâna la data de 25 a lunii pentru luna anterioara  
Art. 93 Reducerea sumei reprezentând 0,5% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj Începând din anul fiscal urmator pentru o perioada de 6 luni diminuarea sumei datorate lunar cu 0.5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou încadrat (din rândul somerilor mentinuti in activitate cel putin 6 luni) din nr. mediu scriptic de personal Art. 93; L.76/2002; modificata documentatia se depune dupa expirarea termenului celor 6 luni de mentinere în activitate a somerilor, dar nu mai târziu de 30 iunie inclusiv, a anului fiscal urmator  
L. 116 Subventionarea angajatorilor de insertie care încadreaza tineri în baza contractelor de solidaritate, în conformitate cu Legea nr.116/2002 Maxim 2 ani dar nu mai putin de un an Salariul de baza stabilit la data angajarii, dar nu mai mult de 75% din câstigul salarial mediu net pe economie L. 116/2002; modificata si completata se acorda pentru tinerii care au vârsta între 16 si 25 de ani; - în cazul angajarii tinerilor cu contract de munca pe perioada nedeterminata la expirarea contractului de solidaritate, angajatorul beneficiaza, pe o perioada de maxim 2 ani sau pâna la împlinirea vârstei de 25 de ani, de o suma egala cu 50 % din indemnizatia de somaj pe care ar fi primit-o tânarul daca ar fi fost disponibilizat la acea data  
Art. 481 Programe de formare profesionale pentru proprii angajati ai agentilor economici   Se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj o suma reprezentând 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala organizate pentru un numar de cel mult 20% din personalul angajat al unitatii Art. 481 din L.76/2002 se acorda pentru un singur program de formare profesionala/ an/ agent ec.; - obligatia mentinerii raporturilor de munca ale persoanelor participante la programul de pregatire profesionala cel putin 1 an de la data acordarii sumei.  
L.72 Subventionarea angajatorilor care încadreaza elevi si studenti pe perioada vacantelor Perioada vacantelor (maximum 60 de zile lucratoare/ an calendaristic) un stimulent financiar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj L.72/2007 se acorda de la data începerii perioadei de vacanta, stabilita potrivit legii daca încadrarea s-a facut la acea data, sau dupa caz de la data încadrarii în munca a elevilor/studentilor în situatia în care încadrarea în munca a acestor persoane este ulterioara datei începerii perioadei de vacanta stabilite potrivit legii si pâna la data ultimei zile, inclusiv, din perioada de vacanta în care au fost încadrati în munca elevii si studentii respectivi.