gorj.anofm.ro Web analytics

 

FACILITATI

Facilitati acordate angajatilor

  TIPUL FACILITATII PERIOADA DE ACORDARE SUMA ACORDATA ACTUL NORMATIV OBS ACTE
ART 72 Completarea veniturilor salariale De la data angajarii pâna când era îndreptatit sa primeasca indemnizatie de somaj; La cerere anexa 10 - Norme 30%; din cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilita si dupa caz, reactualizata conf. legii Art. 72; L. 76/2002 modificata se acorda pers. carora le-a încetat indemnizatia ca urmare a angajarii pe o perioada mai mare de 12 luni (exceptie facând absolventii); - daca cererea a fost depusa in maxim 60 zile de la angajare; - daca nu a mai fost în raport de munca sau de serviciu cu angajatorul în ultimii doi ani

a) Act identitate (original si copie);

b) Acte necesare

c) Instiintarea emisa de angajator privind incadrarea in munca;
d) Actul in baza caruia a fost incadrat in munca - contractul de munca (original si copie);

ART 73^1 Prime acordate absolventilor înregistrati la AJOFM care se încadreaza în munca La cerere (anex 23 Norme), în baza angajamentului - anexa 13 Norme, o singura data pentru fiecare forma de învatamânt absolvita O prima de insertie egala cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referinta în vigoare la data încadrarii ART 73^1; L. 76/2002; modificata daca cererea a fost depusa în termen de maxim 60 de zile de la angajare; - sa nu fi avut raporturi de munca sau de serviciu la data absolvirii studiilor; - sa nu fi avut raporturi de munca sau de serviciu cu angajatorul în ultimii 2 ani; - mentinerea raporturilor de munca cel putin 12 luni de la angajare cu program normal de lucru

a) Acte solicitare prima incadrare art 73^1(1)

b) CONFIRMARE Adeverinta art 73^1(1)

ART 73^2
Prima de activare pentru somerii neindemnizati
La cerere, în baza angajamentului
o prima egala cu 1000 lei
Art. 73^2; L. 76/2002 modificata

Somerii înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca de cel putin 30 de zile, care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj, în situatia în care se angajeaza cu norma întreaga, pentru o perioada mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, beneficiaza de o prima de activare în valoare de 1.000 lei, neimpozabila.

Prima de activare stabilita în cuantumul prevazut la alin. (1) se acorda în doua transe, astfel:
a) o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajarii;
b) o transa egala cu 50% din cuantumul stabilit, dupa expirarea perioadei de 3 luni de la angajare.

Termenul de depunere al documentelor este de cel mult 30 zile de la data incadrarii in munca.

a) formulare necesare

b) Actul de identitate (original si copie);

c) Actul in baza caruia somerul a fost incadrat in munca-contract de munca (original si copie);

d) CONFIRMARE Adeverinta art 73^2.pdf (Se prezinta pana la data de 15 a lunii urmatoare lunii in care expira perioada de 3 luni de la data incadrarii in munca)

ART 76^2 Prima relocare (prima chirie) -
La cerere, în baza angajamentului
o prima lunara echivalenta cu 75% din valoarea cheltuielilor cu chiria si utilitatile lunare, dar nu mai mult de 900 lei/luna
Art. 76^2; L. 76/2002 modificata se acorda persoanelor care se încadreaza din somaj într-o localitate situata la o distanta >50 km de localitatea unde îsi are domiciliul stabil, isi muta domiciliul sau resedinta dupa locul de munca; - daca cerea a fost depusa în termen de maxim 60 de zile de la angajare.

a) formulare necesare

b) Adeverinta asociatia de locatari

 

ART 74
Prima pentru incadrarea somerilor indemnizati si neindemnizati care se angajeaza intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 15 km de localitatea de domiciliu
La cerere , în baza angajamentului, pe o perioada de maxim 12 luni de la data angajarii
O prima de încadrare acordata din BAS egala cu maxim 55 lei/zi (cheltuieli transport) Art. 74; L. 76/2002 modificata
se acorda persoanelor care se încadreaza din somaj într-o localitate situata la o distanta >15 km. de localitatea unde îsi are domiciliul stabil; - daca cerea a fost depusa în termen de maxim 30 de zile de la angajare. Unitatea angajatoare sau solicitantul trebuie sa aibe domiciliul intr-o localitate conform planului national de mobilitate

a) formulare necesare

 

b) Adeverinta lunara art 74 (se prezinta pana in data de 5 a fiecarei luni)

 

ART 75
Prime instalare pentru somerii indemnizati si neindemnizati care-si schimba domiciliul intr-o alta localitate in urma angajarii

La cerere, în baza angajamentului.

 

[] 12.500 lei, prevazut la art. 75 alin. (2) lit. a) din lege;
[] 15.500 lei, prevazut la art. 75 alin. (2) lit. b) din lege;
[] 12.500 lei pentru un sot + 3.500 lei pentru celalalt sot,
prevazut la art. 75 alin. (3) din lege;
[] 3.500 lei, prevazut la art. 75 alin. (4) lit. a) din lege;
[] 6.500 lei, prevazut la art. 75 alin. (4) lit. b) din lege;
[] 3.500 pentru fiecare sol (total: 7.000 lei), prevazut la art. 75 alin. (4) lit. c) din lege.
Art. 75; L. 76/2002; modificata
se acorda persoanelor care se încadreaza din somaj într-o alta localitate la o distanta>50 km si ca urmare a angajarii îsi schimba domiciliul stabil; - daca cererea a fost depusa în termen de 60 de zile de la angajare. Unitatea angajatoare sau solicitantul trebuie sa aibe domiciliul intr-o localitate conform planului national de mobilitate

a) formulare necesare

b) Actul de identitate (original si copie);

c) Actul in baza caruia somerul a fost incadrat in munca-contract de munca (original si copie);

d) CONFIRMARE Adeverinta art 75 (Se depune trimestrial, pana la data de 15 a lunii pentru trimestrul anterior)

 


Facilitati acordate angajatorilor

  TIPUL FACILITATII PERIOADA DE ACORDARE SUMA ACORDATA ACTUL NORMATIV ACTE
ART 80 Subventionarea cheltuielilor cu forta de munca pentru absolventi 12 luni respectiv 18 luni pentru absolventii din rândul persoanelor cu handicap Angajatorii care încadreaza în munca, pe durata nedeterminata, absolventi ai unor institutii de învatamânt primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o suma în cuantum de 2.250 lei.
Angajatorii care încadreaza în munca pe durata nedeterminata absolventi din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma prevazuta la alin. (1) pe o perioada de 18 luni.
Art.80 si art.841; L. 76/2002; modificata TABEL PLATI ART.80.docx
ART 85

Subventionarea cheltuielilor cu forta de munca pentru someri în vârsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri NEET (persoana cu vârsta cuprinsa între 16 ani si pâna la împlinirea vârstei de 25 de ani, care nu are loc de munca, nu urmeaza o forma de învatamânt si nu participa la activitati de formare profesionala)

12 luni Angajatorii care încadreaza în munca, pe perioada nedeterminata, someri în vârsta de peste 45 de ani, someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, someri de lunga durata sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma în cuantum de 2.250 lei, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni. Art.85; L.76/2002; modificata Tabel PLATI art. 85.docx
Art.85(2,3) Subventionarea cheltuielilor cu forta de munca pentru persoane cu handicap 12 luni Angajatorii care încadreaza în munca, pe perioada nedeterminata, persoane cu handicap primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma în cuantum de 2.250 lei, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 18 luni. Art.85(2,3); L. 76/2002 +; Legea 448/2006 R  
Art. 85(5) Subventionarea cheltuielilor cu forta de munca pentru someri care, în termen de 5 ani de la data angajarii, îndeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de vârsta, daca nu îndeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala Lunar, pe perioada angajarii pâna la îndeplinirea conditiilor de pensionare (P.A.P, P.L.V.) Angajatorii care încadreaza în munca, potrivit legii, someri care, în termen de 5 ani de la data angajarii, îndeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de vârsta, daca nu îndeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pâna la data îndeplinirii conditiilor respective, de o suma în cuantum de 2.250 lei. Art. 85(5); L.76/2002; modificata  
Art. 93

Subventionarea cheltuielilor cu forta de munca pentru tineri cu risc de marginalizare sociala

tânar cu risc de marginalizare sociala - persoana cu vârsta cuprinsa între 16-26 de ani, care se înregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta si se încadreaza în una dintre urmatoarele categorii:
a) se afla în sistemul de protectie a copilului sau provine din acest sistem;
b) are dizabilitati;
c) nu are familie sau a carui familie nu îi poate asigura întretinerea;
d) are copii în întretinere;
e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
f) este victima a traficului de persoane.

Pâna la expirarea duratei contractului de solidaritate Angajatorii care încadreaza tineri cu risc de marginalizare sociala si care beneficiaza de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate, denumiti angajatori de insertie, beneficiaza lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoana din aceasta categorie, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referinta, în vigoare la data încadrarii în munca, pâna la expirarea duratei contractului de solidaritate. Art. 93; L.76/2002; modificata  
L.72 Subventionarea angajatorilor care încadreaza elevi si studenti pe perioada vacantelor Perioada vacantelor (maximum 60 de zile lucratoare/ an calendaristic) un stimulent financiar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj L.72/2007