Informatii de interes public
SOLICITARE INFORMATII LEGISLATIE
Functionarul public responsabil cu furnizarea informatiilor de interes public in baza Legii nr. 544/2001, in cadrul AJOFM Gorj, este Vaduva Diana
Date de contact:
e-mail: diana.vaduva@gj.anofm.ro
telefon: 0253/213824, 0253/211568, interior 141

Formulare pentru solicitare informatii in baza Legii 544/2001: cerere tip (pdf, doc) si reclamatie administrativa (pdf, doc)

Modalitati de contestare a deciziei institutiei publice în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate: Art.21 si 22 din Legea 544/2001

Raport de aplicare a Legii 544/2001 pentru anul 2016

BULETIN INFORMATIV

Buletin Informativ ANOFM

Buletin Informativ AJOFM GORJ

BUGET

Buget pe surse financiare

Situatia platilor efectuate

Situatia drepturilor salariale

BILANTURI CONTABILE
Bilanturi contabile
ACHIZITII PUBLICE

 


Contracte de achizitii +5000 euro

Contract Protectia SRL.pdf
Contract Gorj Turism SA.pdf
Contract Ugard SRL.pdf
Contract hidroizolatie Rovinari.pdf
Contract furnizare autoturism.pdf
Centralizator achizitii an 2016 peste 5000 euro.xls
Program anual achizitii publice an 2016.pdf
Programul anual al achizitiilor publice an 2016.pdf
DECLARATII DE AVERE SI INTERESE
Declaratii de avere si interese
FORMULARE TIP
Pagina formulare
Economie sociala

Persoana responsabila: Roventa Laurentiu

Tel: 0253211568,

E-mail: ajofm@gj.anofm.ro

Legea nr. 219 / 2015 privind economia sociala

NORME METODOLOGICE din 10 august 2016 de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala

Raport periodic Legea 52/2003
Nu face obiectul activitatii AJOFM Gorj.