gorj.anofm.ro Web analytics

Informatii de interes public
SOLICITARE INFORMATII LEGISLATIE

Functionarul public responsabil cu furnizarea informatiilor de interes public in baza Legii nr. 544/2001, in cadrul AJOFM Gorj, este Vaduva Diana
Date de contact:
e-mail: diana.vaduva@gj.anofm.ro
telefon: 0253/213824, 0253/211568, interior 141

Formulare pentru solicitare informatii in baza Legii 544/2001: cerere tip (pdf, doc) si reclamatie administrativa (pdf, doc)

Modalitati de contestare a deciziei institutiei publice în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate: Art.21 si 22 din Legea 544/2001

Raport de aplicare a Legii 544/2001 pentru anul 2017

BULETIN INFORMATIV

Buletin Informativ ANOFM

Buletin Informativ AJOFM GORJ

BUGET

Buget pe surse financiare

Situatia platilor efectuate

Situatia drepturilor salariale

Situatia drepturilor salariale art 33 L153/2017 || Situatia drepturilor salariale art 33 L153/2017 (act 2018-03-30)

BILANTURI CONTABILE
Bilanturi contabile
ACHIZITII PUBLICE

 


Contracte de achizitii +5000 euro

 
 
 
 
 
Centralizator achizitii an 2016 peste 5000 euro.xls
Program anual achizitii publice an 2016.pdf
Programul anual al achizitiilor publice an 2016.pdf
DECLARATII DE AVERE SI INTERESE
Declaratii de avere si interese
FORMULARE TIP
Pagina formulare
Economie sociala

Persoana responsabila: Roventa Laurentiu

Tel: 0253211568,

E-mail: ajofm@gj.anofm.ro

Legea nr. 219 / 2015 privind economia sociala

NORME METODOLOGICE din 10 august 2016 de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala

Legea nr. 251/2004

LISTA PRIVIND BUNURILE PRIMITE CU TITLU GRATUIT

În conformitate cu prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol în exercitarea mandatului sau func?iei, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Gorj face cunoscut faptul ca, în cursul anului 2017, nu s-au înregistrat bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a functiei de catre functionarii publici din cadrul acesteia.
Raport periodic Legea 52/2003
Nu face obiectul activitatii AJOFM Gorj.