gorj.anofm.ro Web analytics

Informatii de interes public
SOLICITARE INFORMATII LEGISLATIE

Functionarul public responsabil cu furnizarea informatiilor de interes public in baza Legii nr. 544/2001, in cadrul AJOFM Gorj, este Vaduva Diana
Date de contact:
e-mail: diana.vaduva@gj.anofm.ro
telefon: 0253/213824, 0253/211568, interior 141

Formulare pentru solicitare informatii in baza Legii 544/2001: cerere tip (pdf, doc) si reclamatie administrativa (pdf, doc)

Modalitati de contestare a deciziei institutiei publice în situatia în care persoana se considera vatamata în privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate: Art.21 si 22 din Legea 544/2001

Raport de aplicare a Legii 544/2001 pentru anul 2017

BULETIN INFORMATIV

Buletin Informativ ANOFM

Buletin Informativ AJOFM GORJ

BUGET

Buget pe surse financiare

Situatia platilor efectuate

Situatia drepturilor salariale

Situatia drepturilor salariale art 33 L153/2017 || Situatia drepturilor salariale art 33 L153/2017 (act 2018-03-30)

Transparenta venituri Salariale 2018 09

BILANTURI CONTABILE
Bilanturi contabile
ACHIZITII PUBLICE
Program achizitii an 2018.PDF
Centralizator achizitii an 2017 peste 5000 euro.xls
DECLARATII DE AVERE SI INTERESE
Declaratii de avere si interese
FORMULARE TIP
Pagina formulare
Economie sociala

Persoana responsabila: Roventa Laurentiu Daniel

Tel: 0253211568 (int 147), tel/fax: 0253334500

E-mail: gj_lmv@gj.anofm.ro

Legea nr. 219 / 2015 privind economia sociala

NORME METODOLOGICE din 10 august 2016 de aplicare a prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala

Legea nr. 251/2004

LISTA PRIVIND BUNURILE PRIMITE CU TITLU GRATUIT

În conformitate cu prevederile Legii nr. 251/2004 privind unele masuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol în exercitarea mandatului sau func?iei, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Gorj face cunoscut faptul ca, în cursul anului 2017, nu s-au înregistrat bunuri primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a functiei de catre functionarii publici din cadrul acesteia.
DATE CU CARACTER PERSONAL

INFORMARE GENERALA AJOFM GORJ

AJOFM GORJ - NOTIFICARE PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL

REGULAMENT UE 679/2016

REFORMA PROTECTIEI DATELOR IN UE

GHID PENTRU CETATENI PRIVIND PROTECTIA DATELOR IN UE

Raport periodic Legea 52/2003
Nu face obiectul activitatii AJOFM Gorj.