Fondul Social European
Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritara 2 - Îmbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEETs
Obiectiv specific 2.3 - Cresterea numarului tinerilor NEETs inactivi înregistrati la Serviciul Public de Ocupare

INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidentele Serviciului Public de Ocupare
POCU/135/2/3/113589

Informare INTESPO Noiembrie 2018.pdf

Anunt selectie asistenti sociali

Informare INTESPO 11 Octombrie 2018.pdf

Informare INTESPO - August 2018.pdf

Anunt concurs INTESPO în data de 23 iulie 2018, ora 10.00 – proba scrisa si în data de 27 iulie 2018, ora 10.00 – interviul.

Informare INTESPO martie 2018
Fisa proiect INTESPO

Date de contact experti ELI Gorj