Fondul Social European
Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritara 2 - Îmbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEETs
Obiectiv specific 2.3 - Cresterea numarului tinerilor NEETs inactivi înregistrati la Serviciul Public de Ocupare

INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidentele Serviciului Public de Ocupare
POCU/135/2/3/113589

Informare INTESPO martie 2018
Fisa proiect INTESPO