2017-11-24
DENUMIRE_AGENTMESERIASTUDIILOCURI_DISPONIBILEDATA_LIMITAADRESA_LOCMUNCACONDITIIAGENTIE
SC KALMIA SRL confectioner-asamblor articole din textile GIMNAZIU 10 03/12/2017 STR. ISLAZ 453, TG-JIU, GORJ contract ucenicieTG-JIU

 

ANEXA 7 LA NORME DATA POSTARII
DOWNLOAD 2018-09-14
DOWNLOAD 2018-09-13

DOWNLOAD

DOWNLOAD

DOWNLOAD

2018-09-12
DOWNLOAD 2018-09-06
DOWNLOAD 2018-09-05
DOWNLOAD 2018-06-18
DOWNLOAD 2018-06-15
DOWNLOAD 2018-06-14
DOWNLOAD 2018-05-03
DOWNLOAD 2018-02-06

REGISTRUL ANGAJATORILOR DE UCENICI - postat 2018-10-02

ANEXA 7    la norme

REGISTRUL ANGAJATORILOR DE UCENICI
    Judeţul Gorj

 

Nr. crt.

Denumirea angajatorului

Date de contact

Forma de organizare a angajatorului

C.U.I

Calificarea

Nivelul calificării

Codul din Nomenclatorul calificărilor

Numele furnizorului de formare profesională care a contractat programul de formare

Date de identificare a contractului de servicii de formare profesională

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.        

SC TACORY SRL

Tg. Jiu, str. 22 Decembrie1989 nr. 24A, jud. Gorj, tel. 0253237471

SRL

RO4897600

Confecţioner-asamblor articole din textile

1

8286.1.2

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Vâlcea

Nr. 74/15.10.2014

2.        

SC KALMIA SRL

Tg. Jiu, str. Islaz nr. 11, jud. Gorj, tel. 0762242632

SRL

RO4897651

Confecţioner-asamblor articole din textile

2

8286.1.2

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Vâlcea

Nr. 290/24.11.2017

3.        

SC PIRTEX COMPANY SRL

Tg. Jiu, str. Unirii-Siret nr. 18-20, jud. Gorj, tel. 0745514106

SRL

RO17326827

Confecţioner-asamblor articole din textile

2

8286.1.2

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Vâlcea

Nr. 2037/18.06.2018

4.        

SC STAR MEDIA SRL

Tg. Jiu, str. Slt. Vasile Militaru nr. 1, sc. 1, ap. 17 jud. Gorj, tel. 0766738490

SRL

RO19041427

Confecţioner-asamblor articole din textile

2

8286.1.2

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Vâlcea

Nr. 2029/18.06.2018

5.        

SC KALMIA SRL

Tg. Jiu, str. Barajelor nr. 6, jud. Gorj, tel. 0762242632

SRL

RO4897651

Confecţioner-asamblor articole din textile

2

8286.1.2

Centrul Regional de Formare Profesională a Adulţilor Vâlcea

Nr. 2038/18.06.2018

    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai sus este următoarea:
    1 - Nr. crt.: numărul curent;
    2 - Denumirea angajatorului: se va completa cu denumirea angajatorului;
    3 - Date de contact: se va completa cu adresa, telefonul/faxul;
    4 - Forma de organizare a angajatorului: se va completa, după caz, cu: S.R.L., S.A., PFA etc.;
    5 - C.U.I.: codul unic de înregistrare al angajatorului;
    6 - Calificarea: se va completa denumirea calificării conform Nomenclatorului calificărilor/Registrului naţional al calificărilor din România;
    7 - Nivelul calificării: se va completa nivelul calificării conform Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin HG nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    8 - Codul din Nomenclatorul calificărilor: se va completa codul conform Nomenclatorului calificărilor/Registrului naţional al calificărilor din România;
    9 - Numele furnizorului de formare profesională care a contractat programul de formare: se va completa numele furnizorului de formare profesională, autorizat, cu care angajatorul a încheiat contractul de formare profesională;
    10 - Date de identificare a contractului de servicii de formare profesională: se vor completa numărul contractului şi data de încheiere a acestuia.