Aceasta versiune inlatura o eroare depistata la generarea campului NI.
A fost publicat un kit de instalare Declsom2010pf ver. 11.0.4 complet.

DOWNLOAD PROGRAM ver 11.0.4 (actualuzat 22.10.2010)

***************************************************

MO 1294-modificare 405 || DOWNLOAD PROGRAM ver 11.0.1

actualizat 29.09.2010

***************************************************

MO 555-modificare 405 || DOWNLOAD PROGRAM ver 10.7.7

S-a eliminat o eroare la tiparirea capitolui 2 : lipsa camp "Tara" din formularul listat pe hartie.
S-a eliminat neconformitatea cu formatul documentului publicat in Monitorul Oficial.

Fata de versiunea anterioara (10.7.5), aceasta versiune permite preluarea declaratiilor din structura anterioara, cu completarea automata a campului TASCA cu valoarea 1.

***************************************************

MO 555-modificare 405 || DOWNLOAD PROGRAM

actualizare in 18.08.2010

 

******************************************************************

ACTUALIZARE PENTRU ANUL 2010 A PROGRAMULUI "Declsom2009b"

Pentru completarea declaratiilor nominale privind contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj incepand cu luna ianuarie 2010 este nevoie de inlocuirea fisierului sarb.dbf din directorul unde este instalat programul DECLSOM2009b cu cel atasat aici.Pentru descarcarea fisierului sarb.dbf; click dreapta pe link apoi selectati "Save target as" in directorul unde este instalat programul Declsom2009b; acceptati inlocuirea fisierului vechi sarb.dbf cu cel nou.

sarb.dbf

PROGRAMUL DE DECLARATII DE SOMAJ VALABIL INCEPAND CU 27.09.2009

(actualizat in 05.10.2009)

programul||update||MO_579_din_2009

Programul Declsom2009b (programul) versiunea 1.5.1 implementeaza prevederile ordinului privind modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj.
Descarcati arhiva intr-un director gol; obtineti kit-ul de instalare care in Disk 1 are fisierul setup.exe; rulati-l.
Programul se instaleaza implicit intr-un director "Declsom2009b".
Dupa instalare, preluati o declaratie de somaj (cap2 si cap1) dintr-o luna anterioara a anului 2009.

Corectii: (update)
- validarea campului NZSST pentru contractele de munca cu timp partial
Se dezarhiveaza si se inlocuieste executabilul declsom09.exe ver. 10.5.1 cu acesta.

PROGRAMUL DE DECLARATII DE SOMAJ VALABIL INCEPAND CU 01.01.2009

(actualizat in 30.01.2009)

Pentru completarea declaratiilor nominale privind contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj incepand cu luna ianuarie 2009 este nevoie de inlocuirea fisierului sarb.dbf si param.dbf din directorul unde este instalat programul DECLSOM2008 cu cel atasat aici.
Pentru descarcarea fisierului sarb.dbf si param.dbf; click dreapta pe link apoi selectati "Save target as" in directorul unde este instalat programul Declsom2008; acceptati inlocuirea fisierului vechi sarb.dbf cu cel nou; repetati pentru param.dbf.

param.dbf, sarb.dbf

Declsom2009 (download aici)

actualizat joi, 26/02/2009
- Aceasta versiune contine modificari minore fata de declsom2008 , si anume:
- sunt actualizate tabelele sarb.dbf si param.dbf

- este imbunatatita listarea anexei 1

-preluarea ianuarie 2009

Nu este necesara instalarea ecestei noi versiuni decit in urmatoarele situatii :

- pentru cei care fac o instalare noua si nu mai au kiturile initiale

- pentru cei aflati in situatiile in care, din diverse motive, actualizarea prin metoda "Save as" de pe www.gorj.anofm.ro a fisierelor param.dbf si sarb.dbf esueaza.

-pentru cei care au probleme cu oricare din situatiile descrise ca rezolvari.

 

Programul 2008 (actualizat 15.02.2008)

Declsom2008

Programul 2007 (actualizat 28.08.2007)

Declsom2007b - Arhiva rar 548.07 KB
Declsom2007b versinea completa - Arhiva rar 3.65 MB
Declsom2007b - Arhiva zip 563.11 KB
Declsom2007b versinea completa - Arhiva zip 2.7 MB
Anexele 1 si 2.pdf 73.81 KB
Anexa3.doc 217 KB
Monitorul Oficial 586/27.08.2007 335.53 KB

Totodata programul se mai poate download-a de pe siteul ANOFM: www.anofm.ro

NOU : A aparut versiunea a 2-a a programului Declsom 2007 care cuprinde urmatoarea adaugare:

Sau introdus 2 campuri in capitolul 2 privind subventiile acordate angajatorilor care incadreaza elevi si studenti pe perioada vacantei conform Articolului 7, alin. 1 din Normele Metodologice de Aplicare a Prevederilor Legii nr. 72/2007.

Aplicatia, Anexele 1, 2 si 3 si  Monitorul Oficiale care contine Ordinul de modificare a aplicatiei sunt atasate acestui articol.

Pentru dezarhivare folositi:- WINRAR( http://www.rarlab.com ) - WINZIP( http://www.winzip.com )

Modificare in aplicatie a fost facuta conform:

        ORDIN nr_662__din__23.07.2007  

pentru modificarea si completarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004, cu modificarile si completarile ulterioare

      Având în vedere prevederile art.7, alin.(1) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.72/2007 privind stimularea încadrarii în munca a elevilor si studentilor, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 726/2007, în temeiul prevederilor art. 14 din Hotarârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Ministrul muncii, familiei si egalitatii de sanse, emite urmatorul
ordin: 
Art. I – Procedura privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, aprobata prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 765 din 20 august 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 

•  La articolul
3 alin.(2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2)
În declaratia lunara, depusa/transmisa cumulat de unitatea centrala, se va preciza distinct fiecare categorie de subventie deductibila, scutire sau reducere a contributiei datorate de angajator, realizata în temeiul legii (sumele cuvenite pentru timpul efectiv lucrat potrivit art. 80 si 85, scutirile de la plata contributiei datorate de angajator, aferente persoanelor încadrate prevazute la art. 80 si la art. 85 alin. (1), precum si reducerile prevazute la art. 93 si 94 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele cuvenite în temeiul Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, sumele cuvenite potrivit art. 7 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitatii de cercetare medicala în sectorul sanitar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 41/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,sumele cuvenite potrivit art. 17 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca si sumele cuvenite potrivit art.1 din Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrarii în munca a elevilor si studentilor.” 

•  La articolul
12 alin.(3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(3)
În capitolul 2 (anexa nr. 2 la prezenta procedura):
a) câmpurile obligatorii sunt: LD, AD, DEN, CUI (CF/CNPA), LOC, JUD,CPOST, CAEN, BANCA, IBAN, TCID, CAD1, CAD2, TCAD, RP, RI, NA, NI, NTA,FS1, FS2, NUMEA, PREA, FUNCTA, SSRR, SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC,SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES,SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES,SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC si SUB172RES; angajatorii care au sediulîn municipiul Bucuresti vor completa câmpul „JUD” cu „Bucuresti” si, în mod obligatoriu, câmpul „SECT” cu numarul aferent sectorului (cu valori între 1 si 6). Câmpurile SUB80REC, SUB80RES, SC80144REC,SC80144RES, SUB85REC, SUB85RES, SC85144REC, SC85144RES, SUB58REC, SUB58RES,SUB116REC, SUB116RES, RED9394REC, RED9394RES, SUB17AREC, SUB17ARES,SUB17BREC, SUB17BRES, SUB172REC si SUB172RES se completeaza cu zero în cazul în care nu exista sume recuperate prin deducere si/sau de restituit de catre AJOFM/AMOFM;
b) câmpurile care se completeaza numai daca este cazul sunt: STR,
NRA, BL, SC, ET, AP, SECT, TEL, FAX si MAIL;
c) suma subventiilor, scutirilor si reducerilor recuperate prin deducere din contributia datorata (SUB80REC, SC80144REC, SUB85REC, SC85144REC, SUB58REC, SUB116REC, RED9394REC, SUB17AREC, SUB17BREC si SUB172REC reprezinta valoarea câmpului „Subventii, scutiri si reduceri recuperate” (SSRR) si nu poate depasi valoarea câmpului „Total contributie datorata de angajator” (TCAD);
d) valoarea câmpului „Rest de plata” (RP) reprezinta diferentadintre TCAD si SSRR, în cazul în care TCAD > SSRR;
e) valoarea câmpului „Rest de încasat” reprezinta suma subventiilor, scutirilor si reducerilor de restituit de catre AJOFM/AMOFM (SUB80RES,SC80144RES, SUB85RES, SC85144RES, SUB58RES, SUB116RES, RED9394RES, SUB17ARES,SUB17BRES si SUB172RES ), în cazul în care TCAD = SSRR;
f) NA reprezinta numarul de persoane asigurate, declarate în cap.1; o persoana este numarata o singura data, chiar daca are doua sau mai multe înregistrari (contracte de munca cu acelasi angajator) în cap. 1;
g) NI reprezinta numarul de înregistrari din cap. 1; în situatia în care o persoana are doua sau mai multe înregistrari, este numarata
de atâtea ori câte înregistrari are.   
h) NTA reprezinta numarul de asigurati care în cap. 1 sunt de tip asigurat 2 (TA = 2);
i) NA = NI, respectiv NTA = NA." 

•  Anexele nr.1-3
se modifica si se înlocuiesc cu anexele nr.1-3 la prezentul ordin.

   Art.
II – (1) Dispozitiile prezentului ordin se aplica începând cu declaratia lunara corespunzatoare lunii iunie 2007.

(2) Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României.

   Art.
III – Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 405/2004 pentru aprobarea Procedurii privind declararea lunara de catre angajatori a evidentei nominale a asiguratilor si a obligatiilorde plata la bugetul asigurarilor pentru somaj, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 20 august 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezentul ordin, va fi republicat dându-se textelor o noua numerotare. 

Ministrul Muncii, Familieisi egalitatii de sanse

            Paul PACURARU 

Programul 2007 (actualizat 19.02.2007)

Se face un director nou (ex c:\declsom7), se copiaza Declsom2007.rar sau Declsom2007.zip in acel director. Se dezarhiveaza Declsom2007.rar sau Declsom2007.zip intr-un director nou creat de d-voastra (ex c:\declsom7) si se executa fisierul setup.exe. Aplicatia noua se instaleaza peste aplicatia veche, Declsom2002-2005 (in directorul c:\DECLSOM). Atentie: este obligatoriu sa fie instalta aplicatia veche Declsom2002-2005 (in directorul c:\DECLSOM).

In cazul in care alegeti instalarea cu "program 2006-2007 complet" se da dublu click pe fisierul "declsom.exe" rezultat in urma download-ului si in chenarul "destination folder" se tasteaza "c:\" dupa care se executa "instal". Acesta se va instala pe drive C in directorul "declsom" si se va rula aplicatia cu "STARTDECLSOM.EXE". Atentie!!! in cazul in care mai aveti inca programul vechi (din 2006) instalat pe drive C sub acelasi director "declsom" va sfatuim sa-l mutati in alt director pentru a elimina posibilitatea pierderii datelor anilor precedenti.

||| Anexa 3 ||| Anexele 1 si 2.0 ||| Ordin 103 din 07.02.2007 ||| program 2007 (update) ||| program 2006-2007 complet |||

Programul 2006

ORDIN 86/2006 ANEXELE 1 SI 2 ANEXA 3

Varianta cu arhive multivolum
Varianta cu arhive multivolum autoextractabila
Varianta cu o singura arhiva
DECLSOM941.ARJ
ARHIVA1
DECLSOM941.rar
DECLSOM941.A01
ARHIVA2
winrar.exe
DECLSOM941.A02
ARHIVA3
DECLSOM.BAT
arj.exe

***************************************************************************************

PROGRAMUL 2004