Acest site este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013- Investeste în oameni !
Axa prioritara nr. 5 ,,Promovarea masurilor active de ocupare"
Domeniul major de interventie 5.1,, Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare"
POSDRU/47/5.1/G/38778


COMUNICAT DE PRESA


În data de 29.06.2010 AJOFM Gorj a semnat contractul de finantare nerambursabila în valoare de 1.323.770,50 lei pentru proiectul „Asistenta Personalizata -ASPER". Perioada de implementare a proiectului amintit este de 18 luni începând cu data de 01.07.2010. Proiectul se implementeaza în parteneriat cu Colegiul Comercial Virgil Madgearu din Târgu Jiu care se va ocupa de activitatea de formare profesionala .
Obiectivul general al proiectului îl reprezinta sprijinirea activitatilor privind masurile active de ocupare.
In cadrul proiectului, sunt sprijinite si intesificate masurile active de ocupare cum ar fi: informare si consiliere profesionala si plasare la locul de munca, formare profesionala, consultanta si asistenta, pentru începerea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri. Persoanele din grupul tinta sunt cuprinse în functie de necesitatile fiecareia, la una sau mai multe din masurile active mentionate, în vederea cresterii sanselor de ocupare.
Efectele pozitive pe termen lung derivate din implementarea proiectului constau în:
-contributie la scaderea ratei somajului datorata asistentei sporite acordata persoanelor din grupul tinta în vederea ocuparii si mentinerii locului de munca dobândit;
-cresterea calitatii serviciilor oferite de solicitant, datorata individualizarii asistentei oferite persoanelor din grupul tinta.
Obiectivele specifice sunt:
Intensificarea serviciilor de informare si consiliere profesionala si plasare la locul de munca;
Intensificarea serviciilor de formare profesionala, în vederea adaptarii calificarilor la nevoile pietei muncii, prin dobândirea, actualizarea sau schimbarea calificarilor, respectiv initiere, calificare, recalificare, perfectionare si specializare;
Intensificarea serviciilor de consultanta si asistenta, pentru începerea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri;
Intensificarea actiunilor de asistenta si monitorizare postangajare, a persoanelor din grupul tinta.
Grupul tinta este format din someri de lunga durata. Beneficiile pentru persoanele din grupul tinta constau în dobândirea si mentinerea unui loc munca ca urmare a:
-sanselor de ocupare sporite oferite prin cuprinderea la una sau mai multe masuri active
-asistentei postangajare în vederea mentinerii locului de munca dobândit.
Prin activitatile sale, proiectul asigura „oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna”, dat fiind competentele dobândite de persoanele din grupul tinta ceea ce înseamna o contributie semnificativa la obiectivul general al POSDRU.
Activitatile principale desfasurate sunt :
Managementul proiectului;
Activitatea de achizitie a bunurilor si serviciilor necesare implementarii proiectului;
Proiectare, executie si implementare baza de date.
Mentenanta baza de date
Asistenta personalizata
Consultanta in afaceri - CA
Formare profesionala - FP
Informare si publicitate
Auditare externa
Din cele 390 persoane care constituie grupul tinta al proiectului, ce urmeaza a fi implementat în 3 localitati din judetul Gorj, prevazute a apela la activitatea de informare si consiliere, 95 vor beneficia de mediere, 60 vor participa la programe de formare profesionala si 20 vor beneficia de activitatea de consultanta în afaceri.
Un numar de 40 de persoane din grupul tinta se vor încadra în munca în timpul derularii proiectului, iar alte 8 persoane vor fi ocupate în cadrul unor mici afaceri desfasurate pe cont propriu.
Fata de nivelul scazut de calificare mentionat anterior, cu care se confrunta persoanele din grupul tinta, proiectul este relevant prin cursurile de formare profesionala care sunt furnizate in cadrul proiectului.
Fata de nevoia de asistenta pentru dobândirea si mentinerea unui loc de munca, proiectul este relevant prin pachetul de servicii oferit, orientat pe nevoile individuale de dezvoltare profesionala: informare si consiliere profesionala, medierea muncii pe locuri de munca vacante, consultanta pentru începerea unei afaceri pe cont propriu, asistenta postangajare.
Proiectul propus are valoare adaugata deoarece contribuie la cresterea numarului de participanti la formare profesionala fata de perioada anterioara prin resursele financiare suplimentare atrase prin accesarea finantarii nerambursabile.
Proiectul cuprinde activitati inovatoare deoarece serviciile sunt legate între ele si orientate integrat, pornind de la recomandarile primite în cadrul sedintelor de informare si consiliere profesionala si urmate de cuprinderea participantilor la medierea muncii, plasarea pe locurile de munca vacante, consultanta pentru începerea unei afaceri pe cont propriu, formare profesionala, asistenta postangajare.
Finantarea FSE acordata proiectului conduce la cresterea relevantei calificarii persoanelor asistate fata de dinamica pietei muncii deoarece cursurile pe care le urmeaza acestia sunt orientate în acest sens. Partenerul care furnizeaza aceste cursuri în cadrul proiectului este autorizat în meserii solicitate pe piata muncii locala, iar selectionarea acestuia are la baza garantia ca pe baza recomandarilor primite de participanti în timpul serviciilor de informare si consiliere profesionala de a urma cursuri de formare si a aspiratiilor profesionale proprii, programele de pregatire profesionala ce se vor desfasura sunt cele adecvate.
Totodata, finantarea FSE contribuie la ocuparea persoanelor din grupul tinta prin pachetul de servicii oferit si la dezvoltarea ocuparii pe cont propriu prin cuprinderea la servicii de consultanta si asistenta pentru începerea unei afaceri pe cont propriu.
Informatii suplimentare va vor fi oferite de catre doamna Cristina-Iuliana Guta, manager proiect Asistenta Personalizata-ASPER tel: 0253-211568, e-mail: gj_mpm@ajofm.anofm.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Continutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României