FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 2 - Îmbunatatirea situatiei tinerilor din categoria NEETs
Obiective specifice 2.1. Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu vârsta între 16 – 24 ani,
înregistrati la SPO, cu rezidenta în regiunile eligibile
2.2. Îmbunatatirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si
certificarea competentelor dobândite în sistem non-formal si informal al
tinerilor NEETs someri cu vârsta între 16 – 24 ani, înregistrati la SPO, cu
rezidenta în regiunile eligibile
“UNIT 2 RMPD – Ucenicie si stagii pentru tinerii NEETs din regiunile mai putin dezvoltate”
POCU/262/2.1/2.2/119910

 

Fisa de proiect- septembrie.pdf
INFORMARE RMPD-septembrie.pdf
BROSURA -UNIT 2 RMPD.pdf

Rezultatele la 31 octombrie UNIT 2 RMPD

Informare GDPR ACTIMOB 2- S-V -28.11.2018

Informare proiect UNIT 2 RMPD-modificari legislative.pdf